POLÍTICA DE PRIVACITAT – CANAL ÈTIC

Canal Ètic Confidencial l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona omplint el present formulari seran tractades per Finycar S.L., inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 35221, Foli 130 i següents, Fulla M-28792.

Aquesta política de privacitat estableix la manera com es gestionaran les dades personals en aquesta pàgina web. És imprescindible que la llegeixi i l’accepti abans de continuar navegant.

Canal Ètic Confidencial és un servei professional d’Staylant Compliance S.L., amb CIF B21443940. Aquesta societat es troba unida al Grup Sorigué mitjançant la formalització d’un contracte de prestació de serveis, a través del qual la societat del Grup Finycar S.L. contracta el servei Canal Ètic Confidencial que ofereix Staylant Compliance S.L., qui té l’encàrrec de tractar per compte de Finycar S.L. les dades de caràcter personal necessàries per a la gestió del Canal Ètic Confidencial en els termes i condicions subscrits en el contracte formalitzat per ambdues parts.

Cal destacar que el circuit de les dades personals proporcionades pels usuaris es configura de tal manera que Finycar S.L. és el Responsable del tractament d’aquestes dades, i que Staylant Compliance S.L., en tant que és el gestor del servei professional Canal Ètic Confidencial, es l’Encarregat del tractament.

Entre els valors amb els quals ens identifiquem, està la transparència; per aquest motiu, desitgem que coneguis, des del començament, que la privacitat de les teves dades és molt important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat s’explica quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i de quina manera les utilitzem. Et convidem a llegir de manera detinguda aquests termes i condicions abans de facilitar les teves dades personals en aquesta pàgina web.

Pel que fa els usuaris, els majors de catorze anys podran registrar-se al Canal Ètic Confidencial com usuaris sense requerir-se el consentiment previ dels seus pares o tutors legals. En el cas de menors de catorze anys, es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es recaptaran dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família del menor d’edat, sense el seu consentiment.

En la seva condició d’usuari ha de saber que els seus drets estan garantits en tant que en aquesta pàgina web es respecten i es cuiden les dades personals dels usuaris. Ens hem esforçat en crear un espai segur i de confiança, motiu pel qual volem compartir amb tu els nostres principis pel que fa la teva privacitat:

 • Mai sol·licitem informació personal, a menys que realment sigui necessari per tal de prestar-te els serveis que ens requereixis.
 • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per a donar compliment a la Llei o en cas que tinguem la teva autorització expressa.
 • Mai utilitzarem les teves dades personals amb una finalitat diferent a la que consta expressada en aquesta política de privacitat.

És precís advertir que aquesta Política de Privacitat podria diferir en funció de les exigències legislatives o d’autoregulació, motiu pel qual s’aconsella els usuaris que la visitin de manera periòdica. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin omplir algún formulari de contacte de qualsevol dels que estiguin a la seva disposició, on es recullin dades de caràcter personal.

Canal Ètic Confidencial ha adequat aquesta pàgina web a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i Garantia dels Drets Digitals, i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de Desenvolupament de l’antiga LOPD. També compleix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Dades del tractament de les teves dades personals:

 • Identitat del Responsable: Finycar S.L.
 • NIF/CIF: B78127438
 • Adreça: Av. General Perón, 38 28020 – MADRID
 • Nom Comercial: Canal Ètic Confidencial
 • Identitat de l’Encarregat del tractament: Staylant Compliance S.L.
 • Adreça: C/Mateo Inurria 11, 28036 – MADRID
 • Correu electrònic: info@canaleticoconfidencial.com
 • Activitat: Serveis de tractament i gestió de denúncies
 • Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 35133, Full 163 i Fulla 631831.

A efectes del que es preveu en el Reglament General de Protecció de Dades, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis de la pàgina web rebran el tractament d’ ”Usuaris de nivell alt”.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementarem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teva informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: sempre requerirem el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a una o diverses finalitats específiques, les quals et seran informades prèviament d’una manera absolutament transparent.
 • Principi de minimització de dades: únicament sol·licitarem les dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per les quals el requerim.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, en funció de la finalitat, l’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi la confidencialitat. Ha de saber que prenem totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o l’ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem en el Canal Ètic Confidencial procedeixen de:

 • Formulari de contacte.
 • Formulari de sol·licitud de presentació de la denúncia.
 • Comentaris en el blog.
 • Formulari de sol·licitud de serveis.
 • Formulari d’alta com afiliat.
 • Formulari de venda.

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS QUAN ENS FACILITES LES TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si, en el Canal Ètic Confidencial estem tractant dades personals que li són relatives. Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licita la portabilitat de les seves dades.

Les persones interessades podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les que van ser recollides. En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de les reclamacions.

En determinades circumstancies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. Staylant Compliance, S.L., por compte de Finycar S.L., deixarà de tractar les dades, exceptuant la concurrència d’interès legítim imperiós o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Com interessat, té dret a rebre les dades personals que l’incumbeixin, que ens hagi facilitat i en un format estructurat, d‘ús comú i de lectura mecànica, y a transmetre’l a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment.
 • Les dades hagin sigut facilitat per la persona interessada.
 • El tractament s’efectuï a través de mitjans automatitzats.

Quan s’exerceixi el seu dret a la portabilitat de les dades, tindrà dret a que les dades personals es transmetin de manera directa de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació enfront l’Autoritat de Control, és a dir, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si consideren que el tractament de les dades personals referit infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Quan un usuari es connecta a aquesta pàgina web per a realitzar o comunicar una consulta, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Canal Ètic Confidencial. Aquesta informació pot incloure també dades de caràcter personal com poden ser la seva direcció IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i altra informació. En facilitar-la, l’usuari dóna el consentiment per què la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Canal Ètic Confidencial, únicament com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

A Canal Ètic Confidencial existeixen diferents sistemes de captura d’informació personal facilitada per les persones interessades, en funció del formulari o sistema de captura que s’utilitzi:

 • Formulari de contacte: sol·licitem nom i email per a respondre els requeriments dels usuaris de Canal Ètic Confidencial. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per a respondre la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugui tenir en relació a la informació inclosa en la pàgina web, els serveis que s’hi presten, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals que s’hi inclouen, així com qualsevol altra consulta que pugui tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. S’informa que les dades que ens facilitis estaran ubicades en els servidors de Telefònica S.A.

Veure Política de privacitat de Telefònica S.A. dins de la UE.

 • Formulari de sol·licitud de serveis: sol·licitem nom, e-mail, telèfon i adreça per a sol·licitar algun dels serveis que Canal Ètic Confidencial posa a disposició dels seus usuaris. La informació recaptada permetrà sol·licitar el servei corresponent per a una possible tramitació offline. Les sol·licituds seran respostes sempre a través del sistema intern mitjançant usuari i contrasenya únics per el comunicant. Se l’informa que les dades Que ens facilita estaran ubicades en els servidors de Telefònica S.A. Veure Política de privacitat de Telefònica S.A. dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per les quals tractem les teves dades personals:

 • Per a garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta pàgina web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per a recolzar i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que es detalla en la política de cookies.

D’acord amb el que s’estableix en el RGPD, Finycar S.L. serà responsable del tractament de les dades corresponents als usuaris de la web i subscriptors, i Staylant Compliance S.L. serà l’encarregat d’aquest tractament.

Canal Ètic Confidencial no ven, ni lloga, ni cedeix dades de caràcter personal, ni ho farà en un futur, a tercers sense el consentiment previ. Si més no, en alguns dels casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals; en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els estàndards de seguretat.

 

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment amb aquesta política de privacitat. El tractament professional del servei de gestió de denúncies està basat en el consentiment que es sol·licita, sense que, en cap cas, la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

Categoria de dades

Les dades que es tracten són de caràcter identificatiu, de manera que es tracta de dades especialment protegides.

Durant quant temps hem de conservar les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació de gestió de la denúncia i seran esborrades de manera immediata un cop hagi finalitzat.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Per a prestar serveis estricament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, Canal Ètic Confidencial comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves respectives condicions de privacitat:

Hosting: Telefònica S.A. Veure política de privacitat de Telefònica S.A. Tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a Staylant Compliance, S.L.

Assessoria: Staylant Compliance, S.L. Firma jurídica responsable de la gestió i tractament de la denúncia amb la finalitat de realitzar els serveis de tractament i gestió professional de la denúncia.

Plataforma web: Automattic Inc., amb domicili a EEUU. Més informació a https://es.wordpress.com. Automatic Inc. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de plataforma web a Staylant Compliance, S.L.

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware, l’oficina principal de la qual està a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californa), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza cookies, que són arxius de text ubicats en el teu ordinador , per tal d’ajudar a Canal Ètic Confidencial a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de Canal Ètic Confidencial (incloent la teva direcció IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

Email marketing: The Rocket Science Group LLC d/b/a, amb domicili a EEUU. Més informació a http://mailchimp.com/ (The Rocket Science Group LLC d/b/a). The Rocket Science Group LLC d/b/a tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d’email marketing a Staylant Compliance S.L.

Navegació

Quan es navega per Canal Ètic Confidencial es poden recollir dades no identificables, que poden incloure adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis o llocs, i altres dades que no poen ser utilitzades per a identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també les relacionades amb els hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta pàgina web utilitza els següents serveis d’anàlisis de tercers:

 • Google Analytics

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

Canal Ètic Confidencial es compromet en l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la seva finalitat, així com donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, la pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb l’establert en la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les seves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i un usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

Canal Ètic Confidencial no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i, per tant, la violació d eles dades a través d’accessos fraudulents per part de tercers.

Pel que respecta la confidencialitat del procediment, Staylant Compliance, S.L. s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per Canal Ètic Confidencial per a processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors) estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, Canal Ètic Confidencial haurà de notificar al Responsable sense retards indeguts, i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat, tal com es conegui o quan el Responsable ho sol·liciti de manera raonada.

Exactitud i veracitat de les dades

Com usuari, Vostè és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a Canal Ètic Confidencial exonerat a Staylant Compliance, S.L. (Canal Ètic Confidencial), de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-lo degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades i caràcter personal, acceptant i consentint el seu tractament per part d’Staylant Compliance S.L. (Canal Ètic Confidencial) i Finycar S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en la present política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel que fa el tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment, comunicant-ho a Finycar S.L. en els terminis establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació, portabilitat i no ser objecte de decisions individualitzades. Aquesta revocació, en cap cas, tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en el Política de Privacitat

Finycar S.L. y Staylant Compliance S.L. es reserven el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, s’anunciaran els canvis introduïts en aquesta pàgina, amb la suficient i raonable antelació a la seva posada en funcionament.

Correus comercials

D’acord amb la regulació continguda amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, Canal Ètic Confidencial no envia correus comercials per via electrònica.

Li agraïm el temps dedicat a llegir aquesta Política de Privacitat.